Pomoc pro bono dla strajkujących nauczycieli

W dniu 11 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie poruszono m.in. problem dotyczący strajków nauczycieli i potrzebę zorganizowania pomocy prawnej dla strajkujących.

Członkowie Rady  postanowili zaapelować do adwokatów naszej Izby, aby wzięli udział w akcji świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla strajkujących nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy ORA w Rzeszowie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Lista zgłoszonych adwokatów zostanie zamieszczona na stronie ORA oraz na Facebooku.  Pojawią się również stosowne komunikaty prasowe.

 

adw. dr Piotr Blajer

Dziekan ORA w Rzeszowie