Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy (Юридична допомога громадянам України)

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci

Izby Adwokackiej w Rzeszowie

 

W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie postanowiła dołączyć do wspólnej inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej i wszystkich Izb Adwokackich w Polsce, uruchamiając akcję bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami wojennymi.

Działania pomocowe zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb obywateli Ukrainy. Pomoc ma być skoncentrowana głównie na udzielaniu

wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy bądź uzyskaniu azylu politycznego, jak również każdej innej pomocy wynikającej z dynamicznie rozwijającej się sytuacji.

 

Akcją z ramienia ORA w Rzeszowie koordynuje członek ORA w Rzeszowie adw. Łukasz Bochenek - tel. - 604 913 773.

Zapraszamy do udziału w akcji pomocowej wszystkich członków naszej Izby.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e- mail: ukraina@ora.rzeszow.pl, ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz statusu (adwokat/aplikant).

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. Marcin Cichulski