Kwartalnik adwokatury podkarpackiej.

Kwartalnik adwokatury podkarpackiej.

Prezentujemy Państwu pierwszy z artykułów w wersji elektronicznej (PDF), który - mamy nadzieję – zachęci Was do zapoznania się z całym materiałem.

W numerze znalazły się zarówno informacje z życia naszej społeczności, felieton, sport, historia, prawo, coś na wesoło, dużo zdjęć. W sytuacji, w jakiej obecnie się znaleźliśmy jeszcze przez pewien czas nie będziemy mogli kolportować wersji papierowej, ale ufamy, że czas oczekiwania tylko zwiększy apetyt na lekturę całości.  Prace redakcyjne rozpoczęły się jeszcze przed zawieruchą epidemii.
Ktoś zapyta: ale po co nam to? Mamy internet, mamy google. W dzisiejszych czasach czytanie prasy drukowanej w jakimś sensie wyraża postawę względem otaczającego nas świata. Gazeta staje się towarem niemasowym. Wspólne sprawy, wspólne problemy, ale także duże i małe sukcesy – jedna społeczność. O tym przeczytacie Państwo w nowej gazecie o adwokatach – dla adwokatów. Zapraszamy. Ciekawej lektury.  

W imieniu zespołu redakcyjnego:
Janusz Czarniecki  redaktor naczelny
Krzysztof Litwin – redaktor
Paweł Wójcik – redaktor techniczny