Oferta UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Oferta UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Zgodnie z Uchwałą ORA w Rzeszowie została powołana Komisja do wyboru ubezpieczenia grupowego na życie dla adwokatów naszej Izby.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję analizy rynku wynegocjowano i wybrano najlepszą ofertę, którą złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz przesłanie wypełnionej Deklaracji przystąpienia (skan oraz oryginał) do biura ORA w Rzeszowie do pani Beaty Hein do dnia 9 października br.

Program zacznie obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (tylko pod warunkiem złożenia deklaracji przez określoną liczbę adwokatów).

Do ubezpieczenia mogą również przystąpić członkowie rodziny tj. małżonkowie, partnerzy, pełnoletnie dzieci. Członkowie rodziny mogą przystąpić w wariancie identycznym jak ubezpieczony pracownik/adwokat lub w wariancie z niższą składką.

Wszystkie osoby, które przystąpią do ubezpieczenia z początkiem ochrony (od 1 listopada 2018) nie będą obowiązywały okresy karencji.