Obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej – relacja

Obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej – relacja

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyły się uroczystości 100-lecia istnienia Adwokatury Polskiej orgaznizowane przez Naczelną Radę Adwokacką. O godzinie 9:30 odbyła się msza św. w Archikatedrze Warszawskiej sprawowana przez kard. Kazimierza Nycza. Kardynał w homilii wskazał m. in., że Adwokatura Polska przeżywała już ciężkie czasy, przeżyje i te. Następnie uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim, gdzie główne wystąpienie wygłosił adw. Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wspominał, że w czasach wojny i okupacji, adwokaci ponieśli największe straty wśród polskiej inteligencji. Obecne czasy to dla Adwokatury okres walki o wolne sądy i obronę obywateli. Adwokatura nie zajmuje się i nie zajmowała się polityką. Wykonywała tylko swoje obowiązki wynikające z obrony praw i wolności. Zmiany ostatnich trzech lat nie dały obywatelom nic dobrego. Na uroczystości byli obecni także zaproszeni goście, wśród nich doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy – prof. Andrzej Zybertowicz. Odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP i wręczył w jego imieniu państwowe odznaczenia kilku adwokatom. Była również obecna Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, którą zebrani powitali na stojąco długotrwałą owacją. Serdecznie był także powitany Prezes SN kierujący Izbą Karną SN Sędzia Stanisław Zabłocki oraz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Sędzia Krystian Markiewicz. Byli także przedstawiciele zagranicznych adwokatów oraz liczni adwokaci. Byli obecni też przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie: Dziekan adw. dr Piotr Blajer, Wicedziekan adw. Władysław Finiewicz, Wicedziekan adw. Tomasz Ostafil oraz Sekretarz adw. dr Andrzej Maciąg.