Nowy program ubezpieczeń OC adwokatów na lata 2022-2025 - WZÓR DEKLARACJI dla zmieniających wariant ubezpieczenia OC od 1.01.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 grudnia br. otrzymaliście Państwo na swoje skrzynki mailowe szczegółowy komunikat Prezesa NRA na temat nowych warunków umowy generalnej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata na lata 2022-2025

Nowa umowa przewiduje wyższe sumy ubezpieczenia i korzystniejsze poziomy składek.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !! – W PRZYPADKU POSIADANIA ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCI:

Przypominamy o konieczności uregulowania składki w przypadku adwokatów, na których koncie widnieje zaległość w płatności za dotychczasowe ubezpieczenie – prosimy o pilne uregulowanie zaległych należności, ponieważ istnienie zaległości w płatnościach składek skutkuje brakiem możliwości skorzystania z wyższych niż minimalna suma gwarancyjna (suma gwarancyjna 100.000 EUR bez dodatkowego grupowego ubezpieczenia – składka roczna 120 złotych) oraz zablokowaniem możliwości zmiany (podwyższenia) sumy ubezpieczenia w systemie.

Adwokatom, którzy nie mają zaległości w zapłacie składek polisa na rok 2022 zostanie WZNOWIONA AUTOMATYCZNIE w wariancie dotychczasowym z sumą ubezpieczenia powiększoną zgodnie z tabelą zawartą w komunikacie Prezesa NRA.

Dodatkowo, w dniach 17.12 -22.12.2021 adwokaci nie mający zaległości w płatnościach składek, będą mieli możliwość zadeklarowania innej sumy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ lub przez złożenie papierowej deklaracji zmiany wariantu ubezpieczenia za pośrednictwem ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com (druk deklaracji poniżej do pobrania).

 

Płatność składki za ubezpieczenie OC 

Składka za ubezpieczenie OC adwokata jest płatna na dotychczasowych zasadach, tj. w miesięcznych ratach (zgodnie z poniższą tabelą), które należy uiszczać wraz z płatnością składki samorządowej z góry do 10. dnia każdego miesiąca na konto ORA: 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826.

 

Suma podstawowa

Suma dodatkowa

Łączna składka roczna

Rata miesięcznej składki

Wariant I

było

50.000 EUR

jest

100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

10 zł

Wariant II

było

100.000 EUR

jest

150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie, chyba ze ubezpieczony złoży deklarację wyboru innego wariantu

250.000 EUR

było 300 zł

jest 282 zł

23,50 zł

Wariant III

było

150.000 EUR

jest

200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

51,50 zł

Wariant IV

było

200.000 EUR

jest

250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

64,50 zł

Wariant V

było

250.000 EUR

jest

300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

89,50 zł

Wariant VI

było

300.000 EUR

jest

350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

117,50 zł

Wariant VII

było

400.000 EUR

jest

450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746 zł

145,50 zł

Wariant VIII

było

500.000 EUR

jest

550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

159,50 zł

Wariant IX

było

1.000.000 EUR

jest

1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

186,50 zł

Wariant X

było

1.500.000 EUR

jest

2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

235,50 zł

Wariant XI

było

2.000.000 EUR

jest

2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

293,50 zł