Nowa rekomendacja - oferta UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla adwokatów i aplikantów - Open Life

Komisja ds. ubezpieczenia na życie adwokatów zarekomendowała nową ofertę wynegocjowanego ubezpieczenia na życia dla adwokatów, którą poniżej Państwu przedstawiam.

Ubezpieczającym w tym przypadku jest Open Life,

Warunkiem uruchomienia programu ubezpieczenia na życie jest przystąpienie do ubezpieczenia przynajmniej 100 osób.

 

z poważaniem


adw. dr Piotr Blajer
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

_____________________________________

Szanowni Państwo,

Środowisko Adwokackie zrzeszone w Okręgowych Radach Adwokackich wynegocjowało warunki ubezpieczenia grupowego na życie, do którego może przystąpić każdy: pracownik Izby, Adwokaci (wykonujący oraz niewykonujący zawodu), aplikanci zatrudnieni w Kancelariach oraz  ich członkowie rodzin (współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci, partnerzy). Warunkiem przystąpienia członka rodziny jest przystąpienie Adwokata/ pracownika ORA.

Ubezpieczenie grupowe na życie nie zastępuje polisy odpowiedzialności zawodowej. Umowa ma charakter dobrowolny, zapewnia wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach, m.in.:

 • W momencie zdiagnozowania poważnego zachorowania, otrzymasz 30 000zł, które pomogą zapewnić środki na leczenie czy inne wydatki, których nie musisz udokumentować.
 • Po wypadku, jeśli trafisz do szpitala otrzymasz świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu, np. po wypadku komunikacyjnym 350 zł za dzień (przez pierwsze 14 dni, za kolejne dni po 208zł. Świadczenie wypłacane do 180 dni pobytu w szpitalu).
 • Za każdy jeden procent uszczerbku na zdrowiu po wypadku otrzymasz 500zł (np. złamanie przedramienia 6% * 500zł= otrzymasz kwotę 3 000zł na podstawie dokumentacji medycznej).
 • Polisa chroni Twoje życie do kwoty 280 000 zł (w przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego). Jest to świadczenie, które otrzyma osoba uposażona wpisana w deklaracji przystąpienia (dzięki czemu kwota świadczenia nie będzie wchodzić w masę spadkową).
 • Oferta zawiera rynkowo jeden z najszerszych katalogów operacji chirurgicznych, wykonywanych praktycznie każdą metodą (na terenie RP). Kwota świadczenia wynosi nawet 5000 zł (w wariancie II).
 • Świadczenia kumulują się, co oznacza, że w przypadku jednego zdarzenia może nastąpić wypłata z kilku umów (np. wypłata za poważne zachorowanie, operację chirurgiczną, leczenie specjalistyczne, wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu, świadczenie rehabilitacyjne (po 10-dniowym pobycie w szpitalu). Kwota może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złoty. Kolejność zdarzeń nie ma wpływu na ich wypłatę.

 

Przystąpienie do programu jest proste!

 

 • Zapoznaj się z warunkami umowy (zakres, ogólne warunki umowy),
 • Wybierz wariant ubezpieczenia I lub II
 • Wypełnij załączoną deklarację przystąpienia (zgodnie z wzorem),
 • Odpowiedz na pytania w ankiecie medycznej
 • Skan deklaracji wyślij na adres aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl 
 • Ocenimy skan deklaracji, jeżeli jest prawidłowo wypełniony, poprosimy Ciebie o wysłanie oryginału na wskazany adres
 • Otrzymasz indywidualny numer konta płatności składek oraz potwierdzenie przystąpienia do programu.

 

Ważne daty

Umowa zaczyna obowiązywać od 1.12.2018 roku.

Aby przystąpić od 1.12.2018 r. należy przesłać deklaracje, skan oraz oryginał do 19.11.2018r.

 

Warunki Ubezpieczenia Grupowego dla ORA

Oferta zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Open Life w załączeniu.

Osoby posiadające inne ubezpieczenie grupowe będą miały zaliczony staż z poprzednich umów
(tj. zniesione karencje), na podstawie indywidualnego certyfikatu potwierdzającego tożsamy zakres.

 

 

Skumulowana  wartość świadczenia (PLN)

karencje

Zdarzenie ubezpieczeniowe

 

Wariant I

Wariant II

wiek wstępu

 

18 - 69 r. ż.

Ochrona życia

 

 

 

 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

 

250 000

280 000

 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

 

190 000

260 000

 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

 

190 000

260 000

 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

 

130 000

240 000

 

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

 

100 000

150 000

6 miesięcy

Zgon ubezpieczonego

 

65 000

120 000

6 miesięcy

Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku

 

22 000

30 000

 

Zgon małżonka/partnera

 

12 000

15 000

6 miesięcy

Osierocenie dziecka

 

10 000

14 000

6 miesięcy

Zgon dziecka

 

5000

5000

 6 miesięcy

Zgon noworodka

 

5 000

5 000

6 miesięcy

Zgon rodzica/ rodzica małżonka/partnera

 

2 300

3 000

6 miesięcy

Urodzenie się dziecka

 

2 000

2 500

9 miesięcy

Utrata zdrowia

 

 

 

 

Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%)

 

500

700

 

Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wskutek zawału serca lub udaru mózgu (za 1%)

 

200

300

 

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

 

30 000

30 000

3 miesiące

Poważne zachorowanie małżonka/ partnera

 

2 000

3 000

3 miesiące

Leczenie

 

 

 

 

Operacje ubezpieczonego Plus (kat. zamknięty)

 

3 500

5 000

3 miesiące

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

 

3 000

4 000

3 miesiące

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:

 

szpital na całym świecie

- za dzień pobytu w wyniku choroby (pobyt do 14 dnia/ pobyt od 15 do 365 dni;  min. 3 dni pobytu; świadczenie do 180 dni w roku)

 

100/ 90

100/ 115

3 miesiące

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

 

360/ 185

400/ 185

 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku

 

250/ 125

250/ 125

 

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby (min. 4 dni pobytu)

 

1000- stawka dzienna

1000- stawka dzienna

 

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku (min. 4 dni pobytu)

 

1000- stawka dzienna

1000- stawka dzienna

 

- za dzień pobytu w związku z rehabilitacją/ rekonwalescencja po 10-dniowym pobycie w szpitalu

 

200- jednorazowo

400- jednorazowo

3 miesiące

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

 

280/ 165

350/ 208

 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy

 

300/ 145

300/ 183

 

- za dzień pobytu w wyniku zawału/ udaru

 

200/ 155

200/ 178

3 miesiące

Szeroki pakiet  Assistance  (opis usług w załączeniu)

 

tak

tak

 

Składka miesięczna (w PLN od osoby):

 

66,00 zł

87,00 zł

 

 

 

 

Umowa jest obsługiwana przez Kancelarię Brokerską Major Sp. z o.o.

Opiekunem programu jest Aleksandra Krakowiak
tel. kontaktowy 602 755 292;

Adres mailowy aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl