„Medyczne pułapki procesowe w sprawach tzw. błędów położniczych” - szkolenie 23.04.2022 r. godz. 10.00-12.00

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego Adwokatów zaprasza na szkolenie zawodowe w trybie on line w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów i aplikantów adwokackich

SZKOLENIE NR 5 – 2 pkt.

Termin szkolenia: 23 kwietnia 2022r., godz. 10.00 – 12.00

Szkolenie przeprowadzi: dr Agnieszka Nowak
 

Temat: „Medyczne pułapki procesowe w sprawach tzw. błędów położniczych”

 

Zakres szkolenia

1. Błąd medyczny a zdarzenie niepożądane czyli od kultury kary do kultury bezpieczeństwa.

2. Rodzaje błędów położniczych

3. Opinia zespołu biegłych w sprawach położniczych

- materiał dowodowy

- związek przyczynowo-skutkowy

- akty normatywne i zalecenia towarzystw naukowych

- encefalopatia noworodka a poród

- zespół biegłych

4. Błędy medyczne w neonatologii

5. Medyczne pułapki procesowe w sprawach tzw. błędów położniczych na  przykładzie postępowań karnych

 

dr Agnieszka Nowak

Lekarz, magister prawa, specjalista medycyny sądowej, asystent Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Prawa i Administracji, wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Dorobek naukowy mieści  się w obszarze zainteresowań i obejmuje medycynę sądową oraz prawo  medyczne.

 

Link do szkolenia zostanie rozesłany drogą mailową.