"Mediacja ma moc na Podkarpaciu"

W dniu 17 października 2019 r. w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbędzie się konferencja pt. "Mediacja ma moc na Podkarpaciu".

Konferencja ma na celu propagowanie szeroko pojętej idei mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także edukację w tym zakresie połączoną z podnoszeniem świadomości prawnej w zakresie funkcji mediacji.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Konferencja podzielona została na III panele dyskusyjne.

Moderatorem II panelu dyskusyjnego "Mediacja ma moc na Podkarpaciu, czy nie i dlaczego?" -  jest dr Katarzyna Purc - Kurowicka - adwokat, mediator z listy mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Prezes Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Głos w dyskusji zabierze adwokat dr Piotr Blajer - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.