Wolters Kluwer zaprasza na cykl 6 szkoleń online

Wolters Kluwer zaprasza na cykl 6 szkoleń online "Reforma w postępowaniu cywilnym"

Projektowana zmiana Kodeksu postępowania cywilnego stanowi największą zmianę procedury cywilnej w ostatnich latach. Nowelizacja, ze względu na swoją obszerność i zakres, będzie mieć ogromne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego.

Procedowane zmiany wprowadzą szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące kontroli formalnej apelacji, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych.

Zapraszamy na cykl szkoleń, podczas których eksperci z wieloletnim doświadczeniem omówią planowane zmiany w postępowaniu cywilnym.

Dwa pierwsze webinary są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W pozostałych czterech szkoleniach mogą wziąć udział tylko klienci wybranych programów LEX. Dostęp do materiałów ze szkoleń posiadać będą tylko klienci programów LEX.

Szczegóły i zapisy na stronie: www.LEX.pl/kpc2019

 

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.