LIST OTWARTY IZBY ADWOKACKIEJ W RZESZOWIE

ADWOKACI APELUJĄ -  STOP  MOWIE  NIENAWIŚCI 

LIST OTWARTY  IZBY ADWOKACKIEJ W RZESZOWIE

Zabójstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na oczach tłumu iokoliczności Jego tragicznej śmierci wywołują do tablicy wszystkich tych, którzy  powinni zabrać głos  w  tej sprawie.

Środowisko adwokackie jest głęboko poruszone tą  tragedią.

Adwokaci powołani są do obrony  praw i wolności obywatelskich. Prawa  do życia  w  bezpiecznym kraju, wolnym od  wrogości  i nienawiści. Stanowczo sprzeciwiamy się wszechobecnej w przestrzeni  publicznej mowie  nienawiści, która  opanowała już Internet, obecna jest w  telewizji i prasie, w  debacie politycznej i  dialogach Polaków. 

Eskalacja takiej formy pseudo-komunikacji społecznej jest niedopuszczalna. Szerzenie treści jednoznacznie negatywnych, dzielenie Polaków, tolerowanie nazizmu i antysemityzmu, a  także królujący w sieci hejt, prowadzą nieuchronnie do unicestwiania  wartości humanistycznych. Obowiązkiem demokratycznego Państwa jest temu  przeciwdziałać. Brak  tolerancji , nienawiść i wrogość działają  bowiem jak  trucizna.

Publiczny i bezpardonowy zamach na człowieka dobrego i cenionego i odebranie Mu życia, z wykrzyczaną deklaracją motywacyjną to poważne ostrzeżenie.

Nie da się oddzielić tej zbrodni od otoczenia, w którym  do niej doszło. Paweł Adamowicz  zginął w  trakcie masowej akcji  dobroczynnej. 

Nie od  dziś wiadomo,  że nawet  szaleńcy podejmują  swoje  decyzje na podstawie tego, co  słyszą i czytają.

Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stan Państwa, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym o podjęcie wszelkich działań  zmierzających do zatrzymania kampanii nienawiści,  w  interesie całej wspólnoty, jaką  stanowią  Polacy.

Sprzeciwiamy się tolerowaniu wszelkich  form nienawiści i agresji słownej, bo za słowami idą czyny, czego uczy nas historia.