LEX Aplikant Standard – nieodpłatny dostęp dla aplikantów

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie informuje, że Wolters Kluwer Polska uruchomiło projekt wyposażenia wszystkich aplikantów w kraju w program LEX przez dostęp do nieodpłatnego programu LEX Aplikant Standard. Poniżej szczegółowe informacje.

Szanowni Państwo,

 

Udzielanie wsparcia aplikantom przygotowującym się do wykonywania zawodu adwokata zawsze

było dla Wolters Kluwer Polska szczególnie ważne. Jesteśmy świadomi ograniczeń, wobec których

stają młodzi ludzie, ale też ich potrzeb oraz wyrażanych wobec nich oczekiwań.

Poza działalnością komercyjną, nasze wydawnictwo aktywnie działa na rzecz propagowania

powszechnie dostępnej, najlepiej opracowanej informacji prawnej. Przykładem takich działań może

być choćby otwarte udostępnianie zawartości portalu prawo.pl czy liczne nieodpłatne webinaria i

szkolenia prowadzone dla środowisk prawniczych.

Kolejnym krokiem w kierunku upowszechniania dostępu do informacji prawnej oraz nowoczesnych

narzędzi jej przetwarzania jest projekt wyposażenia wszystkich aplikantów w kraju w program LEX.

Zgodnie z założeniami projektu każdy aplikant w Polsce będzie uprawniony do korzystania z programu

LEX Aplikant Standard bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek opłat. Program w nowej odsłonie

zawierać będzie:

  • komplet aktów prawnych i orzecznictwa prawa polskiego i EU oraz prawo miejscowe,
  • wzory dokumentów,
  • tezy i glosy,
  • linie orzecznicze,
  • narzędzia do pracy z dokumentami: Notatki, Aktówkę, Alerty, Kalkulatory, Historię, Wyszukiwarkę

instytucji, Terminarz oraz nowe rozwiązanie – Aktówkę Premium, która daje możliwość

dodawania do LEX Aplikant Standard własnych dokumentów i współdzielenia zasobów programu

z innymi jego użytkownikami.

 

Do LEX Aplikant Standard zaproponujemy aplikantom możliwość dokupienia czterech płatnych

modułów autorskich. Zawartość każdego z nich będzie dopasowana dziedzinowo do zakresu

kolokwiów, zadań pisemnych i egzaminów.

 

Aby uzyskać dostęp do nieodpłatnego programu LEX Aplikant Standard, wystarczy zarejestrować się

na stronie  http://www.produkty.lex.pl/aplikant/. Strona zawiera szczegółowy opis bezpłatnej zawartości

oferty oraz płatnych modułów autorskich. Więcej informacji o ofercie będą udzielać też Państwu

opiekunowie handlowi Izby.

 

z poważaniem,
Joanna Rossa
Dyrektor Segmentu Kancelarie Prawne i Legal Software
Dyrektor Rynku Produktów HR
Wolters Kluwer Polska SA