Kurs Przeszkolenia Kard Rezerwy - przeszkolenie wojskowe adwokatów ubiegających się o powołanie na asesorów lub prokuratorów do spraw wojskowych

Zamieszczamy poniżej treść pisma Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2021 roku, sygn. RP III WOS 117.2.2021 dotyczącego możliwości odbycia w 2021 r. w ramach Kursu Przeszkolenia Kard Rezerwy przeszkolenia wojskowe adwokatów ubiegających się lub zamirzajacych się ubiegać o powołanie na stanowiska asesorów lub prokuratorów do spraw wojskowych.