Biuro Okręgowej Rady Adwokakciej w Rzeszowie

Dane kontaktowe 

Sekretariat, referat spraw z urzędu  +48 17 85 281 41 wew. 11
Referat ds. skargowych i dyscyplinarnych +48 17 85 281 41 wew. 12
Referat osobowy adwokatów  +48 17 85 281 41 wew. 13, +48 17 85 350 78 
Referat osobowy aplikantów +48 17 85 281 41 wew. 14

Księgowość 

(informacja o płatnościach)

+48 17 85 281 41 wew. 15
Fax +48 17 85 281 41 wew. 17
Rezerwacja domu w Krynicy-Zdrój +48 17 85 281 41 wew. 13

Ubezpieczenie OC obowiązkowe i dodatkowe

(infromacja o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, składanie wniosków)

+48 17 85 281 41 wew. 12
Adres e-mail:  ora.rzeszow@adwokatura.pl
Rachunek bankowy: PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826
NIP 813-11-07-955