DANE KONTAKTOWE

Okręgowa Rada Adwokacka 

ul. Litewska 4/8

35-302 Rzeszów

ora.rzeszow@adwokatura.pl

Sekretariat

Referat ds. z Urzędu

17 85 28 141 wew. 11

Referat ds. Skrag i Wniosków

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego

 

Kamila Marcinek - Kierownik Kancelarii Rzecznika Dyscyplinarnego, Kancelarii Sądu Dyscyplinarnego, Referatu ds. Skarg i Wniosków

17 85 89 017

17 85 28 141  wew. 18 lub 19

Referat ds. Osobowych Adwokatów

17 85 28 141 wew. 13

17 85 350 78

Referat ds. Osobowych Aplikantów Adwokackich

17 85 28 141 wew. 14

Księgowość

17 85 28 141

wew. 12 (Główna Księgowa)

wew. 15 (rezer. DW Krynica-Zdrój)

Ubezpieczenie OC

17 85 28 141 wew. 13

Fax

17 85 28 141 wew. 17

Numer konta:

PKO BP I O/Rzeszów  34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

_________________________________________________

Szanowni Państwo informujemy, że Biuro ORA w Rzeszowie od dnia 14 kwietnia 2020 r. jest czynne, jednakże w  związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo tak interesantów jak i pracowników biuraw okresie od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania, umożliwiono pracownikom Biura Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna). 

Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania zamknięta będzie kasa prowadzona w biurze ORA. Wszystkie wpłaty i wypłaty będą realizowane tylko poprzez konto bankowe ORA.

Uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości sprawy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

W przypadku braku kontaktu z biurem ORA pod właściwymi numerami telefonów możliwy będzie kontakt poprzez adres e – mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl oraz telefonicznie:

- Referat osobowy adwokatów – 692 931 483 lub 669 755 167

- Referat osobowy aplikantów adwokackich – 697 684 122

- Kierownik Kancelarii Rzecznika Dyscyplinarnego, Kancelarii Sądu Dyscyplinarnego, Referatu ds. Skarg i Wniosków - Kamila Marcinek – 602 754 054

- Referat skarg, Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego - 666 161 932

- Referat spraw z urzędu – 662 273 809

- Księgowość –  663 906 933

- Ubezpieczenia – 669 755 167

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.