Konsultacje projektu zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej

Konsultacje projektu zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej

 

  • Prace nad zmianami w Kodeksie Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania przez adwokatów z informacji handlowej i reklamy wchodzą w końcowy etap.
  • Projekt zmian wraz z ich uzasadnieniem jest gotowy i został rozesłany do konsultacji – wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Konsultacje zakończą się 27 kwietnia br.
  • Każdy z członków Adwokatury otrzymał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem na skrzynkę e-mail z zaproszeniem do konsultowania jego treści.
  • Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati zachęca wszystkich adwokatów  i aplikantów adwokackich do udziału w konsultacjach, głos członków Adwokatury w procesie przyjmowania zmian w Kodeksie Etyki jest ważny, ponieważ nowe przepisy będą dotyczyć każdego.

Projekt zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz jego uzasadnienie były przedmiotem posiedzenia Prezydium NRA 27 marca. Prezydium przyjęło oba dokumenty i skierowało je do wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji.

Projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej, zgodnie z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej, znosi wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów, wprowadzając ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach. Kierunek zmian jest także zgodny z wynikami badań przeprowadzonych z członkami Adwokatury oraz z konsumentami.

Po konsultacjach, które kończą się 27 kwietnia br., projekt trafi pod obrady posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 26-28 maja br., gdzie zostanie poddany głosowaniu.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła wszystkie niezbędne działania mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych zgodnie z art. 24 dyrektywy usługowej oraz procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.


Prezes NRA dziękuje za wytężoną pracę nad tym projektem adwokatom: prof. Piotrowi Piesiewiczowi, Monice Tomiak, Przemysławowi Stęchłemu, Tomaszowi Krawczykowi, Jarosławowi T. Dawidowi, Tomaszowi Cyrolowi, Marcinowi Komarowi, Marcinowi Kosiorkiewiczowi, Wojciechowi Bergierowi.

Adwokaci, aplikanci adwokaccy i prawnicy zagraniczni proszeni są o przesyłanie swoich uwag do projektu zmian na adres konsultacje@nra.pl do 27 kwietnia br.