Konferencja podatkowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo

W imieniu Ośrodka Studiów Fiskalnych oraz Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszam na VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (12-13  marca 2021 r.), który w tym roku odbędzie się wyjątkowo w formule online. Formuła konferencji polegać będzie tradycyjnie  na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych podatkowych orzeczeń sądów i trybunałów (polskich i zagranicznych)  zapadłych w roku 2020.

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów  (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych, pracowników organów podatkowych, w tym Ministerstwa Finansów), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Tradycyjnie referat rozpoczynający konferencję pt. „Aspekty ustrojowe i procesowe funkcjonowania sądów administracyjnych w okresie ograniczeń wprowadzonych ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19” wygłosi Wiceprezes NSA Prezes Izby Finansowej  sędzia NSA Jan Rudowski.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji można znaleźć w załączonym  pliku oraz na stronie konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych

Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK