Konferencja Naukowa „ADWOKATURA – HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”

Konferencja Naukowa „ADWOKATURA – HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”.
Termin: 16 czerwca 2018, 
Organizator: Zakład Administracji Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie