Konferencja międzynarodowa poświęcona transgranicznej wymianie dobrych praktyk i rozwijaniu idei mediacji

W dniu 26.04.2019 r. przedstawiciele CM przy ORA w Rzeszowie: Prezes CM adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka oraz członek Zarządu CM adw. Przemysław Nawojski wzięli udział w spotkaniu mediatorów z delegacją mediatorów rosyjskich w ramach Konferencji międzynarodowej poświęconej transgranicznej wymianie dobrych praktyk i rozwijaniu idei mediacji. Ponadto w ramach w/w Konferencji w dniu 25.04.2019 r. adw. Przemysław Nawojski przedstawił prezentację dotyczącą mediacji gospodarczych w Polsce na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Relacja fotograficzna - na dole strony.