Konferencja „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy” Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.

Konferencja „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy” Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.

Komitet Organizacyjny Konferencji z przyjemnością zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową nt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”, która odbędzie się 27-28 września 2018 w Krakowie.

Konferencja została wpisana przez NRA do obchodów 100 lecia Adwokatury.

Pierwszy dzień Konferencji 27.09.2018 (czwartek) Collegoum Novum UJ

Wykład Inauguracyjny
Prof. dr hab. Andrzej Szumański – Uniwersytet Jagielloński
Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych

Drugi dzień Konferencji 28.09.2018 (piątek) Uniwersytet Pedagogiczny

Trzy panele nt. Arbitrażu, Mediacji, Negocjacji.

Wszelkie informacje nt. konferencji znajdują się na stronie:

https://adrkonferencja.up.krakow.pl/

Koszt uczestnictwa: 180 zł

Pierwsza w Polsce konferencja naukowo – praktyczna, która prezentuje arbitraż, mediacje i negocjacje w sposób ciekawy i wyjątkowy.

Koncentruje się na praktyce stosowania arbitrażu i mediacji oraz technikach jakie są stosowane w negocjacjach.

Wyjątkowość konferencji sprowadza się przede wszystkim do prelegentów, którzy są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

Konferencja naukowa jest poświęcona tematyce dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów tzw. ADR, jakimi są arbitraż, mediacja i negocjacje, na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej.

Celem konferencji jest upowszechnienie ADR poprzez ukazanie zalet  w stosowaniu  arbitrażu, mediacji i negocjacji  i odchodzenie od rozstrzygania sporów w drodze sądowej.

Prezentacja arbitrażu, mediacji i negocjacji  przez znawców tematyki będących przedstawicielami nauki i praktyki spowoduje, iż uczestnicy konferencji będą mieli niepowtarzalną okazję pozyskania bezcennej wiedzy praktycznej, która zostanie przedstawiona na przykładach.

 

adw. dr Magdalena Makieła

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)