Komunikat w sprawie portalu informacyjnego i zakładki Moje doręczenia

Okręgowa Rada Adwokacka przesyła Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, którą NRA otrzymała od SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Ten dokument został opublikowany na stronie internetowej w artykule pod linkiem: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/. Aktualna wersja Instrukcji jest również dostępna w zakładce "Pomoc" na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

 

Uprzejmie informujemy, że wdrożenie zakładki "Moje doręczenia" zostało ustalone ostatecznie na 29 listopada br. Ta nowa funkcjonalność portalu, przygotowana zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez nasze środowisko, jest dedykowana doręczeniom elektronicznym.

 

Początkowo "Moje doręczenia" miały zostać uruchomione 25 listopada br., jednak termin został przesunięty o kilka dni i nastąpi po dwóch dniach wolnych od pracy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Ta decyzja ma na celu zminimalizowanie wątpliwości co do tego, czy dane pismo zostało doręczone w dotychczasowy sposób (za pośrednictwem zakładki "Dokumenty"), czy z wykorzystaniem nowego modułu (zakładka "Moje doręczenia").

 

Zwracamy uwagę, że zakładka "Moje doręczenia" jest dedykowana dla konta o typie "pełnomocnik zawodowy". Jeżeli adwokaci nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konto użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów), to nie będą mieli dostępu do tej zakładki i doręczenia odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

 

Z polecenia wicedziekana ORA adw. Janusza Czarnieckiego przekazujemy także informację o zmianie zasad doręczeń pism sądowych dla pełnomocników zawodowych.