KOMUNIKAT SEKRETARZA NRA

Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

 

 

                                                           Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich

 

 

KOMUNIKAT SEKRETARZA NRA

 

W ślad za wiadomością Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego SSO Wojciecha Łukowskiego niniejszym informuje o planowanej na dzień 31 października 2019 r. integracji systemu Portal Informacyjny z systemem RPA – „Radcowie Prawni i Adwokaci” – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych. W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny” podlegać będą automatycznemu zablokowaniu.

Statusem „nieaktywny” oznaczeni zostali adwokaci nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator”, w której każdy adwokat może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie. Aplikacja ta dostępna jest pod następującym linkiem: https://weryfikacja.wroclaw.sa.gov.pl.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprawidłowej walidacji statusu w pierwszej kolejności należy skontaktować się bezpośrednio z właściwą Okręgową Radą Adwokacką celem wyjaśnienia poprawności wpisanych w Systemie Obsługi Adwokatury (SOA) danych.

 

   Adw. Rafał Dębowski

             Sekretarz      

Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Jak wspomniano w powyższym komunikacie, osoby zainteresowane mogą zweryfikować swój profil na stronie _https://weryfikacjarpa.wroclaw.sa.gov.pl/CheckPESEL/_.

Ponieważ wynik tej weryfikacji może być negatywny (status „nieaktywny” lub „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria”) to przyczyny tego mogą być następujące:

 

System Obsługi Adwokatury codziennie w godzinach nocnych (0:00-2:00)

eksportuje zmiany do systemu RPA.

Dane jakie są wysyłane zawierają:

1. imiona i nazwisko danej osoby,

2. nr wpisu,

3. aktualny status,

4. adres do korespondencji,

5. imiona rodziców,

6. nr pesel 

7. adres e-mail.

Te dwie ostatnie dane są kluczowe przy procesie wymiany danych.

 

1.W przypadku braku nr PESEL dana osoba nie może zostać wysłana. Wynikiem tego, przy walidacji będzie wyświetlona informacja „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria”.

 

2.W przypadku gdy adres e-mail będzie nieprawidłowy, tzn. nie będzie posiadał podstawowej struktury na zasadzie _xxxxx@yyy.zz_  <mailto:xxxx@yyyy.zz> osoba taka również nie zostanie przekazana do RPA. Jeżeli natomiast u danej osoby nie będzie żadnego adresu e-mail jej profil zostanie wysłany.

 

Dlatego uprzejmie proszę, przy zgłoszeniach problemów zwracać uwagę na nr PESEL, a następnie na strukturę adresu e-mail. Gdyby okazało się, że obydwa te elementy są prawidłowe, a walidacja profilu pod powyższym linkiem jest negatywna możliwe są następujące przypadki:

 

1.Osoba może być wpisana na listę innego samorządu niż adwokacki.

 

2.Dana osoba w SOA może posiadać dwa aktywne profile. Np. może mieć niezamknięty (nieskreślony) profil aplikanta gdy jest już wpisany na listę adwokatów.

 

Ponieważ głównym elementem identyfikującym osobę jest nr PESEL istnieje

bardzo dużo przypadków, gdy dany adwokat nie został przekazany do RPA

ponieważ jego profil już tam istnieje właśnie z powodu wymiany danych z

innym samorządem.

Obecnie Ministerstwo jest w fazie testów funkcjonalności rozwiązującej ten problem. W razie pojawienia się takiego problemu proszę o kontakt ze mną, ponieważ do czasu uruchomienia

wspomnianej funkcjonalności jedynie ręcznie można aktywować takie profile.

 

Zdarzały się również sytuacje, gdy okazywało się, że w danej Izbie istnieje więcej niż jeden profil tej samej osoby. Takie przypadki są również możliwe w obrębach więcej niż jednej izby. (np. aplikant aktywny w izbie „A” występuje jako czynny adwokat w izbie „B”). Stąd bardzo

proszę przy walidacji zgłoszeń o (w miarę możliwości) sprawdzenie czy

nie jest to taki kazus.Sytuacja ta nie dotyczy funkcjonalności przenoszenia osób między izbami (ta operacja została uwzględniona przy wymianie danych).

 

Niestety, ponieważ system RPA nie działa jeszcze idealnie mogą zdarzyć się inne przypadki. W razie nieidentyfikowalnych problemów proszę je przekazywać mailowo do mnie oraz do Confido _(cjackiewicz@confido.pl)_ <mailto:(cjackiewicz@confido.pl)>