Komunikat ORA (przypomnienie)

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przypomina adwokatom o obowiązku związanym z wymianą kas fiskalnych. Do 30 czerwca br. należy zakupić  kasę online i fiskalizować ją (zgłoszenie do Urzędu Skarbowego odbywa się automatycznie po jej fiskalizacji). Od 1 lipca br. należy używać nowej kasy (z dobrym połączeniem internetowym). Należy też wyrejestrować starą kasę, wykonać odczyt pamięci fiskalnej w serwisie, który winien obsłużyć dokumentację związana ze zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego. Starą kasę należy przechowywać przez okres 5-ciu lat.   

Wicedziekan ORA Janusz Czarniecki