Komunikat NR 2 dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS

Z uwagi na zmianę terminu posiedzenie ORA, dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów należy złożyć do dnia 21 maja 2018 r. – decyduje data wpływu do biura ORA.