Komunikat - karty Multisport

Komisja ds. Zakupów Grupowych informuje, że Benefit Systems s.a. zwróciła się z ofertą kierowaną do członków naszej Izby na dostawę kart Multisport w cenach MultiSport Light - 80 zł, MultiSport Classic - 147 zł brutto/miesięcznie. Szczegóły oferty znajdą Państwo w załączniku. Wobec braku wystarczającej liczby chętnych Komisja ds. Zakupów Grupowych informuje, że Benefit Systems s.a. zaproponował dodatkowy nabór i start programu od dnia 1 lutego 2022 r. w przypadku osiągnięcia liczby chętnych na poziomie ok. 70 osób. Deklaracje z poprzedniego naboru zachowują swoją ważność.

 

W przypadku chęci zakupu karty proszę o skan własnoręcznie podpisanej deklaracji zawierającej: imię i nazwisko adwokata/aplikanta adwokackiego, adres wykonywanej działalności, numer legitymacji, ilość zamówionych kart i wybraną opcję kart z pisemnym zobowiązaniem do uiszczenia płatności, według załączonego wzoru, na adres poczty elektronicznej: komisja.zakupy@ora.rzeszow.pl.

 

Prosimy o przesłanie deklaracji do dnia 16 grudnia 2021 r. na wskazany adres e-mail. Przesłanie deklaracji ma charakter informacyjny, zawarcie umowy z Benefit Systems S.A. nastąpi indywidualnie, po zawarciu umowy ramowej pomiędzy Izbą a Benefit Systems S.A. Pozyskane informacje pozwolą określić stanowisko Izby względem Oferenta.

 

W imieniu Komisji ds. Zakupów Grupowych

adw. Paweł Bała