Komunikat Dziekana ORA w Rzeszowie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyników wyborów podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę zawiadomić o wyborze adwokatów Izby Rzeszowskiej do organów adwokatury, co nastąpiło w dniu 19 marca 2021 r. podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy.

Pani adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos po otrzymaniu 99 głosów została wybrana na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś Pan adw. Dariusz Lipski uzyskując poparcie 111 delegatów został wybrany na członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest to doniosłe wydarzenie dla podkarpackiej adwokatury, tym bardziej że Izba Rzeszowska nie posiadała dotychczas swojego przedstawiciela w postaci wybieralnego członka Naczelnej Rady Adwokackiej.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, oraz własnym, wybranym adwokatom składam serdeczne gratulacje, a także życzę dalszych sukcesów w pracy samorządowej i zawodowej.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. Marcin Cichulski