KOMUNIKAT DOT. WYMIANY LEGITYMACJI ADWOKACKICH

Szanowni Państwo

Adwokaci Rzeszowskiej Izby Adwokackiej

 

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, że konieczna jest wymiana legitymacji, które w swojej treści określają datę ważności (oczywiście o ile data ta minęła).

Posiadacze legitymacji innego rodzaju nie są obowiązani do ich wymiany.

 

Powyższe wynika z niedawnej uchwały NRA z dnia 6 października br. o treści: >> „Działając na podstawie (przepisy pominięto) zmienia się treść Uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie legitymacji adwokackich w ten sposób, że: „§ 12 otrzymuje brzmienie: „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”. 

 

Przed dniem 5 października 2020 roku uchwały wydawane przez NRA przewidywały dziesięcioletni termin ważności legitymacji adwokackich. Ostatnia uchwała usuwa niedogodności wynikające z poprzednich uregulowań. 

W przypadku legitymacji wydanych w 2010 roku lub wcześniej (w których nie określono daty ważności) i jakichkolwiek problemów z ich użytkowaniem (np.: przy wejściu do aresztu) prosimy o posługiwanie się informacją o uchwale Prezydium NRA z dnia 6 października 2020 roku.