Komunikat dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

Komunikat dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego.