KANCELARIE ODSZKODOWAWCZE - STANOWISKO ORA W RZESZOWIE

  W związku z przebiegiem prac legislacyjnych nad projektem ustawy o kancelariach odszkodowawczych Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie wyraża swoje zaniepokojenie niektórymi zapisami tego projektu. Nie kwestionując potrzeby uregulowania rynku usług prawniczych w sektorze odszkodowawczym  celem zapewnienia ochrony prawnej ofiarom wypadków i ich rodzin ORA zwraca uwagę na następujące zagrożenia. Niewątpliwie koniecznym staje się ukrócenie niedozwolonych praktyk i usług świadczonych przez różnego rodzaju biura i kancelarie, wykorzystujących dramatyczną często sytuację ofiar, przy świadczeniu swych usług, bez jakikolwiek uregulowań. Tzw. bezpośrednia akwizycja i reklama usług w szpitalach, karetkach, domach pogrzebowych, na cmentarzach i w urzędach winna być zakazana. Ten sposób pozyskiwania klientów jest nieetyczny i stanowi typowy przykład dehumanizacji usług prawniczych. Z pewnością występuje więc potrzeba prawnego uregulowania działalności tych podmiotów w branży odszkodowawczej. Wątpliwości budzi jednak wiele zapisów projektu. Najbardziej wątpliwym staje się projektowany zapis przyznający uprawnienia procesowe doradcom odszkodowawczym. Osoba bez wykształcenia prawniczego, aplikacji i doświadczenia procesowego, a także kontroli korporacyjnej stanowi dla potencjalnego klienta wielka niewiadomą. Projekt przewiduje, iż przedsiębiorca (niekoniecznie prawnik) będzie reprezentować ofiarę wypadku (jej rodzinę) przed sądem, w ramach zastępstwa procesowego. Takie rozwiązanie nie daje pełnej i profesjonalnej ochrony prawnej klientom kancelarii odszkodowawczych, którzy powierzyć mają swe sprawy osobom bez wykształcenia prawniczego i doświadczenia procesowego. Należy zwrócić uwagę, iż w szerokim odbiorze społecznym termin kancelaria prawna, jest kojarzony z fachową i profesjonalną obsługą prawną, chociaż usługi świadczą tam często osoby bez wykształcenia prawniczego. Państwo winno gwarantować obywatelom dostęp do fachowej i profesjonalnej pomocy prawnej. Poszerzający się rynek usług prawnych nie może być jednoznaczny z przyznawaniem uprawnień procesowych bez żadnych ograniczeń, poza wpisem do rejestru przedsiębiorców. Dowodem na to, iż projektowana ustawa jest kontrowersyjna i wiele jej zapisów budzi wątpliwości jest przedłużający się proces legislacyjny. ORA uważa, że w tej sprawie potrzebny jest wspólny głos wszystkich środowisk prawniczych, opowiadający się za prawem obywatela do profesjonalnej ochrony prawnej.

Rzecznik prasowy ORA w Rzeszowie

adw. Janusz Czarniecki