Jaką pomoc może uzyskać adwokat w oparciu o specustawę.

Zestawienie form pomocy jaką mogą otrzymać adwokaci (przydatne adresy stron i procedur):

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw adwokaci mogą skorzystać z następujących możliwości w zakresie m.in. zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, uzyskania dodatkowych środków finansowych, ułatwień w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:

  1. zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, wniosek można złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS. Instrukcje oraz właściwe dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

  1. dofinansowanie uzyskane na prowadzenie swojej działalności:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

 

  1. świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

 

  1. niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

 

Dodatkowe ważne informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Proszę mieć na uwadze, że jest możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną poprzez profil zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany do którego można zalogować się na stronie:

 https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=5vl0v1u18zza4pzpcmd1

poprzez np. bankowość internetową. Profil ten umożliwia składania dokumentów drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego:

 https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

poświadczającego dane osoby składającej dokumenty zdalnie bez potrzeby składania fizycznego podpisu na papierowej wersji wniosku/pisma.

Opracował adw. P. Surmacz