Sąd dyscyplinarny

Prezes:  adw. dr Bolesław Kurzępa 

Członkowie :

 1. adw. Andrzej Chrostowski
 2. adw. Piotr Heliński
 3. adw. Inga Jarosiewicz
 4. adw. Barbara Jastrzębska - Kawalec
 5. adw. Tomasz Kokowski
 6. adw. Leszek Kołodziejczyk
 7. adw. Antoni Krupa
 8. adw. Jerzy Kwieciński
 9. adw. Monika Malec
 10. adw. Zbigniew Materkowski
 11. adw. Zdzisław Miara
 12. adw. Gabriela Misiorowska – Gąsior
 13. adw. Maciej Nowak
 14. adw. Edyta Nowosiadły – Krzywonos
 15. adw. Magdalena Rewer
 16. adw. Piotr Rupar
 17. adw. Antoni Skorupski
 18. adw. Ewelina Sobczyk – Forjasz
 19. adw. Magdalena Soboń
 20. adw. Jerzy Wójtowicz