Sąd dyscyplinarny

Prezes:  adw. dr Bolesław Kurzępa 

Członkowie :

 1. adw. Andrzej Chrostowski
 2. adw. Piotr Heliński
 3. adw. Inga Jarosiewicz
 4. adw. Barbara Jastrzębska - Kawalec
 5. adw. Tomasz Kokowski
 6. adw. Leszek Kołodziejczyk
 7. adw. Antoni Krupa
 8. adw. Monika Malec
 9. adw. Zbigniew Materkowski
 10. adw. Zdzisław Miara
 11. adw. Gabriela Misiorowska – Gąsior
 12. adw. Marcin Natoniewski
 13. adw. Maciej Nowak
 14. adw. Edyta Nowosiadły – Krzywonos
 15. adw. Magdalena Rewer
 16. adw. Piotr Rupar
 17. adw. Antoni Skorupski
 18. adw. Ewelina Sobczyk – Forjasz
 19. adw. Magdalena Soboń
 20. adw. Jerzy Wójtowicz

 

zastępcy:

 1. adw. Jerzy Kwieciński