Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie adw. Marcin Cichulski

Zastępcy:

  1. adw. Magdalena Bielska
  2. adw. Łukasz Bochenek
  3. adw. Justyna Borucka
  4. adw. Piotr Kalisz
  5. adw. Wiesław Pasierb
  6. adw. Małgorzata Poliwka – Pacana
  7. adw. Agnieszka Wąs – Wróbel
  8. adw. Beata Woś
  9. adw. Tomasz Zawada

 

Kontakt:

tel. 17 85-28-141 wew. 12

e-mail: rd.rzeszow@adwokatura.pl