Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie adw. Marcin Cichulski

Pierwszy Zastępca adw. Małgorzata Poliwka – Pacana

Zastępcy:

  1. adw. Łukasz Bochenek
  2. adw. Piotr Kalisz
  3. adw. Magdalena Kurowicka
  4. adw. Agnieszka Wąs – Wróbel
  5. adw. Krystyna Winsch – Augustynowicz
  6. adw. Beata Woś
  7. adw. Tomasz Zawada

 

Kontakt:

tel. 17 85-28-141 wew. 12

e-mail: rd.rzeszow@adwokatura.pl