O NAS

Adwokackie czasopismo regionalne,  którego pomysłodawcą i założycielem  jest adwokat Janusz Czarniecki. Pierwszy numer ukazał się początkiem 2020 r. Wydawcą jest  Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie. Pismo jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. sygn. akt: I NsRejPr 12/21 oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie  pod nr ISSN 2720-0299. Prezentuje materiały autorskie adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Rzeszowskiej. Ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).

 

REDAKCJA  - pod honorowym patronatem dr Piotra Blajera

Redaktor Naczelny - Janusz Czarniecki

Redaktor – Krzysztof Litwin

Redaktor Techniczny – Paweł Wójcik

Stale współpracują: Jerzy Borcz, Paweł Surmacz, Marcin Cichulski, Iza Pączek, Tomasz Kotliński

 

KONTAKT

 17 85 350 78 Biuro ORA w Rzeszowie

601 504 608 red. naczelny

e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl

 

DRUK

Drukarnia LEYKO sp. z o.o.

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 11

 

ARCHIWUM