Okręgowa Rada Adwokacka

Dziekan – adw. dr  Piotr Blajer

Wicedziekan – adw. Władysław Finiewicz

Wicedziekan – adw. Tomasz Ostafil

Sekretarz  – adw. dr Andrzej Maciąg

Skarbnik  –  adw. Roman Soboń

Członkowie Rady

 1. adw. Jerzy Borcz
 2. adw. Janusz Czarniecki – Rzecznik Prasowy ORA
 3. adw. Grzegorz Dąbrowski
 4. adw. dr Anna Gałkowska
 5. adw. Jacek Jurczyński
 6. adw. Krzysztof Litwin
 7. adw. Paweł Surmacz
 8. adw. Mirosław Włoch

 

zastępcy:

 1. adw. Juliusz Jaworski
 2. adw. Łukasz Bochenek
 3. adw. Marcin Lewandowski

 

Zespół Wizytatorów ORA w Rzeszowie

Przewodniczący adw. Mirosław Włoch

Członkowie:

 1. adw. Joanna Augustynowicz – Tokarska
 2. adw. Janusz Fortuna
 3. adw. Andrzej Grzywacz
 4. adw. Barbara Jastrzębska – Kawalec
 5. adw. Jacek Kinczel
 6. adw. Tomasz Kokowski
 7. adw. Zbigniew Materkowski
 8. adw. Andrzej Podstawski
 9. adw. Piotr Ostafil
 10. adw. Bogusława Szybisz

 

Komisje działające przy ORA w Rzeszowie:

Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

Przewodniczący adw. Grzegorz Baran

Członkowie:

 1. adw. Dominik Dronka
 2. adw. Kamil Hałabiś
 3. adw. Anna Łyp

 

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Przewodniczący  adw. Władysław Finiewicz

Członkowie:

 1. adw. Piotr Folicik
 2. adw. Juliusz Jaworski
 3. adw. Aleksandra Narewska – Bidas

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów

Przewodniczący adw. dr Piotr Blajer

Członkowie:

 1. adw. Jacek Jurczyński
 2. adw. Dariusz Pado
 3. adw. dr Henryk Streit

 

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodniczący  adw. Paweł Surmacz

Członkowie:

 1. adw. Piotr Łukasik
 2. adw. Przemysław Nawojski
 3. adw. Katarzyna Perdeus

 

Komisja ds. Informacji Publicznej

Przewodniczący adw. Marcin Cichulski

Członkowie:

 1. adw. Magdalena Bielska
 2. adw. Wiesław Pasierb
 3. adw. Małgorzata Poliwka – Pacana

 

Komisja ds. Informatyzacji

Przewodniczący  adw. Krzysztof Litwin

Członkowie:

 1. adw. Dawid Krzywonos
 2. adw. Radosław Słupek

 

Komisja ds. Wizerunku

Przewodniczący adw. Janusz Czarniecki – Rzecznik Prasowy ORA

Członkowie:

 1. adw. Adam Hein
 2. adw. Edyta Nowosiadły – Krzywonos
 3. adw. Izabela Pączek

 

Komisja ds. Ubezpieczenia na życie dla adwokatów

Przewodniczący adw. Leszek Fąfara

Członkowie:

 1. adw. Joanna Jakubowska - Zawada
 2. adw. Miłosz Klin
 3. adw. Paweł Kruczek