IV Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce  - Togavolleyball 2018

IV Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce - Togavolleyball 2018

Niniejszym informujemy o kolejnej, czwartej edycji Otwartych Mistrzostw Polski Adwokatury w Siatkówce. Impreza jest organizowana przez Komisję Integracji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przy współpracy z Krakowską Izbą Adwokacką oraz pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Termin imprezy ustalono na 17 listopada 2018 r. a na miejsce noclegów i rozgrywek wyznaczono Ośrodek Olimpijski i Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie. 

Otwarty charakter imprezy polega na tym, że rozgrywki są otwarte dla  kobiecych i męskich drużyn adwokatów i aplikantów adwokackich, a także innych prawników profesjonalistów: sędziów, asystentów sędziów i referendarzy, prokuratorów, radców prawnych, radców prokuratorii, notariuszy i komorników oraz aplikantów w tych zawodach. Drużyna która dotrze najwyżej w rozgrywkach na pierwszym etapie, zdobędzie tytuł Mistrza Polski Adwokatury w Siatkówce, zaś drużyna która w finale wygra cały turniej zdobędzie Puchar Prezesa PZPS.  

Mistrzostwa rozpoczynają się treningiem po południu w dniu 16 listopada 2018 r. A kończy śniadaniem w dniu 18 listopada 2018 r. Koszt udziału zawodnika z dwoma noclegami, wyżywieniem i udziałem w uroczystej kolacji wynosi 600 zł. Koszt udziału wyłącznie w turnieju w dniu 17 listopada 2018 r. (z obiadem i uroczystą kolacją) wynosi 330,00 zł. Ze względów organizacyjnych i konieczności pokrycia kosztów turnieju, nie przewidujemy niższej ceny wyłącznie za udział w turnieju. Jeżeli uczestnik chce skorzystać z kolacji, noclegu i śniadania w nocy z dnia 16 na 17 listopada 2018 r., łączny koszt w tym wypadku to kwota 450,00 zł. Jeżeli uczestnik chce skorzystać z noclegu i śniadania w nocy z dnia 17 na 18 listopada 2018 r., łączny koszt w tym wypadku to kwota 400,00 zł Do dnia 20 października 2018 r. należy wpłacić zaliczkę w kwocie 300 zł, a pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej w dniu zameldowania w hotelu a w przypadku osób uczestniczących wyłącznie w turnieju - w dniu turnieju.

Wszelkie szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.facebook.com/togavolleyball/ na Facebooku. Organizatorem tego wydarzenia jest Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć a koordynatorem Adwokat Bartosz Łuć. Ewentualne pytania w sprawie Mistrzostw prosimy kierować na email zgloszenie@togavolleyball.pl .

W związku z powyższym gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich drużyn oraz zachęcania prawników profesjonalistów z innych grup zawodowych do wystawienia swoich drużyn i udziału w tej imprezie.

Drużyna powinna być zgłoszona do 20 października 2018 r. ze wskazaniem składu, grupy zawodowej którą dany zawodnik reprezentuje oraz adresem email. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie w tym terminie opłaty i przesłanie dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem w treści maila zgloszenie@togavolleyball.pl .

 

Wpłat dokonujemy na rachunek:

Krakowski Klub Kajakowy

Ul. Kolna 2

30-381 Kraków

nr 86 8589 0006 0000 0027 6623 0001

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz okresu na jaki zostaje uiszczona zaliczka

Tj. „zaliczka na turniej togavolleyball 16-18 listopada”, „zaliczka na turniej togavolleyball- 16-17 listopada” , „zaliczka na turniej togavolleyball  17 listopada” lub „zaliczka na turniej togavolleyball- 17-18 listopada”.

 

Zachęcamy również o zwracanie się do swoich Rad Adwokackich o wsparcie finansowe dla drużyn, w szczególności częściowe pokrycie kosztów udziału w tej imprezie. Zasady odpłatności zostały tak skonstruowane, by druga rata była płatna w dniu rozpoczęcia Mistrzostw. Uważamy, że dofinansowanie drużyny kwotą 300 zł na każdego zawodnika adwokata lub aplikanta adwokackiego, nie powinno być obciążeniem dla budżetów naszych izb.

 

W imieniu

Komisji Integracji Środowiskowej,

Kultury, Sportu i Turystyki NRA

Adwokat Bartosz Łuć