Informacja o stronie internetowej „Prawo na Granicy”

W imieniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pragniemy poinformować o stronie internetowej „Prawo na Granicy” (https://prawonagranicy.pl/), na której umieszczono przygotowane przez sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz pracowników naukowych materiały i opracowania dotyczące prawnych aspektów kryzysu uchodźczego oraz pomocy humanitarnej udzielanej migrantom. Projekt został objęty patronatem Adwokatury Polskiej, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Katedry Prawa Karnego UJ oraz Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

 

W imieniu Komisji Praw Człowieka oraz wszystkich patronów projektu zapraszamy do tworzenia z analiz prawnych oraz korzystania z treści udostępnianych na stronie.  Bardzo cenne byłoby też dzielenie się orzeczeniami, tak aby strona stała się bazą dobrych orzeczeń.  Orzeczenia i analizy można przesyłać na adres mailowy Pana Jakuba Kisiel, doktoranta w Katerze Praw Karnego UJ: jakubkisiel8@gmail.com<mailto:jakubkisiel8@gmail.com>

 

Częścią projektu „Prawo na Granicy" była debata, która odbyła się 21 marca 2022 r. W dyskusji pod tytułem: „Prawnicy na granicy – czy udzielanie pomocy humanitarnej może być przestępstwem” brali udział: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prokurator Mariusz Krasoń, sędzia Beata Morawiec, sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora oraz adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Moderatorkami były członkinie Komisji Praw Człowieka adw. Patrycja Dyluś-Borcz oraz adw. Magdalena Pająk. Całą debatę można zobaczyć pod niniejszym linkiem:

 

https://m.youtube.com/watch?v=ayNTDvLJB9g&feature=share<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DayNTDvLJB9g%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3z6QreqUsSlO2-WhtsamjKaTycQsGUmymSp0uBkIkXUWS-SLs5ah2f1_c&h=AT2kLqHRLyuER9HiDDaZaEUWZs_BvTQeRFQjYvgy0SfIEfUFLIjfxn6QfnTXmCI0G61ipkSbv-bJnu0JsURenlz_wOQ2uZd42mOYMr3u8Y3Do1scW2FK_c4kDd6N4D3tJigQ>