II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Adwokatura - Historia, Współczesność, Przyszłość"

Zakład Administracji Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w
Jarosławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

mają zaszczyt zaprosić na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt. „ADWOKATURA –HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”

 

Konferencja poświęcona jest zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom adwokatury. Jej cel stanowi konfrontacja poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego oraz profesji prawniczych, a także wydanie publikacji.

Poprzez łączenie tych dwóch różnych perspektyw spojrzenia na problem, ma ona wpisywać się konstruktywnie w debatę nad ideą samorządu adwokackiego w Polsce.

Z tego też powodu organizatorom zależy zwłaszcza na obecności praktyków, którzy poprzez obcowanie na co dzień z tą tematyką mają w tym zakresie szczególną wrażliwość.

Konferencja odbędzie się w Jarosławiu w dn. 8 czerwca 2020 r.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji (z jednoczesnym podaniem tytułu lub stopnia naukowego oraz danychdo faktury) i wskazania formy wystąpienia (głos w dyskusji/referat) do dnia

20 kwietnia 2020r. pocztą elektroniczną na email: konferencjajaroslaw2018@gmail.com

Koszt udziału w konferencj i dla jednej osoby wynosi 220 zł, uwzględniając w tym opłatę za publikację oraz 50 zł dla pozostałych uczestników.

Osoby zainteresowaneopublikowaniem tekstu własnego autorstwa w rzeczonej księdze proszone są o podanie tematu wystąpienia w terminie do 1 maja 2020 r. Zakres tematyczny księgi obejmuje problematykę konferencji.

 

Opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 20 kwietnia 2020 r. na poniższy rachunek bankowy

PWSTE w Jarosławiu: 75 1500 1634 1216 3005 4488 0000, Bank Zachodni WBK z tytułem: „Konferencja Jarosław 8 czerwca 2020” ,nazwisko i imię.

Brak wpłaty we wskazanym terminie, mimo dokonanego wcześniej zgłoszenia, będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w konferencji.

Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące konferencji przekazane zostaną w terminie późniejszym.

z poważaniem

Sekretarz Komitetu

Organizacyjnego

adw. dr Tomasz J. Kotliński