Finał Konkursu „Uczeń i prawo”

Finał Konkursu „Uczeń i prawo”

W dniu 17 maja 2018 r. w sali Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbył się Finał Konkursu „Uczeń i prawo” na najlepszą symulację rozprawy karnej.

Finał ten został zorganizowany przez Koło Naukowe Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego „TEMIDA” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na Finale tym byli obecni Dziekan adw. dr Piotr Blajer oraz adw. Małgorzata Poliwka – Pacana, którzy byli także członkami jury .

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Trzecie miejsce uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przekazała stosowną kwotę na nagrody dla zwycięzców. Jednocześnie na sali było umieszczone logo Adwokatury Rzeszowskiej.