Eliminacje Środowiskowego Konkursu Krasomówczego

Eliminacje Środowiskowego Konkursu Krasomówczego

W dniu 24 maja Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przeprowadziła eliminacje Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich Izb: Częstochowskiej, Świętokrzyskiej, Krakowskiej i Rzeszowskiej.

W składzie Komisji Konkursowej zasiadali przedstawiciele poszczególnych rad.

- Adw. Władysław Finiewicz – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

- Adw. Marcin Karpiński – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

- Adw. Marcin Staniak – Wicedziekan Okręgowej Rady w Kielcach

- Adw. Stanisław Kłys – Członek NRA, Przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Komisji Konkursowej Przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie adw. dr Piotr Blajer.

Na Środowiskowy Konkurs Krasomówczy przybyła również Pani adw. Magdalena Maciukiewicz – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Krakowie.

W konkursie wzięło udział 8 aplikantów, laureatów eliminacji izbowych. Wystąpienia uczestników Konkursu przygotowane zostały w oparciu o stany faktyczne przedstawione im w znanych wcześniej kazusach: trzech z prawa karnego i jednego z prawa cywilnego. Wybór tematu wystąpienia i wybór roli procesowej uczestnika Konkursu nastąpił w drodze losowania przeprowadzonego w dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie ORA w Rzeszowie.

Do udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zostali zakwalifikowani, w oparciu o § 16 Regulaminu, aplikanci adwokaccy z Izby Krakowskiej oraz Świętokrzyskiej, tj. apl. adw. Piotr Jopek (ORA Kraków) oraz apl. adw. Aleksandra Rusiecka  (ORA Kielce).