Warning: filesize(): stat failed for upload/article/komunikat_komisji_w_sprawie_zalecen_skierowanych_do_sadow_powszechnych_w_zakresie_doreczen_dokumentow_sadowych_przez_portal_informacyjny_w_okresie_przejsciowym_/[1]Zarządzenie Prezesa SA w Rzeszowie w sprawie doręczania pism w PI bez podpis in /home/orarzeszow/ftp/ora.rzeszow.pl/src/application/modules/default/controllers/DownloadController.php on line 25