Cyberbezpieczeństwo kancelarii prawnych - bezpłatny webinar od Wolters Kluwer

Cyberbezpieczeństwo kancelarii prawnych - bezpłatny webinar od Wolters Kluwer

Szanowni Państwo

 

W imieniu Wolters Kluwer Polska zapraszamy na na bezpłatny webinar pt.: "Cyberbezpieczeństwo kancelarii prawnych", który odbędzie się 11.04.2022 o godz. 15.00

 

Eksperci twierdzą, że chmura to najbezpieczniejsza metoda ochrony danych przed cyberzagrożeniami. Jakie jednak wyzwania dla prawników i ich kancelarii niesie postęp w zakresie cyfryzacji, usług online oraz chmury? Jak chmura wpływa na bezpieczeństwo kancelarii?

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji to ciągły proces, bowiem zabezpieczenia, jak i zagrożenia stale się zmieniają. I choć w ostatnich kilku latach prawnicy zwracają coraz większą uwagę na bezpieczeństwo cyfrowe, statystyki cyberataków pokazują, że wciąż jest miejsce na poprawę w tym względzie.

 

Webinarium poprowadzą Marcin Rojszczak oraz Marcin Zręda.

Zapraszamy już 11 kwietnia o godz. 15.00.

 

Zapisy  i szczegóły na stornie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/cyberbezpieczenstwo-kancelarii-prawnych?utm_source=izby&utm_medium=link&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LD-WEB-POT-bezpieczenstwo-cyfrowe-04-22-TOFU_LFM/PRW0122001_KWB023&utm_term=&utm_content=link<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flrpoland.wolterskluwer.com%2Fcyberbezpieczenstwo-kancelarii-prawnych%3Futm_source%3Dizby%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DWKPL_LEG_ACQ_LD-WEB-POT-bezpieczenstwo-cyfrowe-04-22-TOFU_LFM%2FPRW0122001_KWB023%26utm_term%3D%26utm_content%3Dlink&data=04%7C01%7CAnna.Slawatyniec%40wolterskluwer.com%7Cadae24b244594760d63d08da12430025%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637842376233469699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K8%2BAqdTqigMqVBKxNfY8Jm2SvSV5opu6YWuytiiN0tM%3D&reserved=0>