Centrum Mediacyjne przy ORA w Rzeszowie informuje, że w dniu 15.10.2021 r. w sali audytoryjnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbył się Wojewódzki Dzień Mediacji. W wydarzeniu tym brali udział mediatorzy, sędziowie, przedstawiciele środowisk prawniczych, nauczyciele akademiccy, reprezentanci Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz eksperci UOiKiK. CM przy ORA w Rzeszowie reprezentowane było przez Prezesa CM adw. dr Katarzynę Purc-Kurowicką, która wygłosiła preznetację na temat "Praktycznego wykorztsania mediacji w rozwiązywaniu sporów".