Bezpłatny webinar - Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

zaprasza na bezpłatny webinar dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

 

"Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)".

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 7 października 2021 r.

 

Wykładowca: Pan Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Czas trwania: 3 godziny.

 

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

adw. Grzegorz Kopeć

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA