Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry - BRAK MIEJSC

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie informuje, że zakończyła przyjmowanie zgłoszeń na III Bal Karnawałowy Podkarpackiej Palestry.

Jednocześnie uprzjemie prosi, aby osoby, które zgłosiły swój udział, a do chwili obecnej nie przesłały potwierdzenia wpłaty za udział w Balu, niezwłocznie przesłały potwierdzenia przelewu opłaty na adres e-mail ORA w Rzeszowie ora.rzeszow@adwokatura.pl.