Aplikant Adwokacki Izby Rzeszowskiej laureatem konkursu

Aplikant Adwokacki Izby Rzeszowskiej laureatem konkursu

W dniu 22 września 2021 r. w Klubie Adwokatów w Krakowie odbyły się Eliminacje Środowiskowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich, laureatów konkursów izbowych
z Rzeszowa, Częstochowy, Kielc i Krakowa.

Organizatorem Etapu Środowiskowego była ORA w Krakowie

W konkursie wystąpili:

Łukasz Duśko (Kraków) i Elżbieta Żołna (Rzeszów),

Paweł Kotlewski  (Częstochowa) i Natalia Sońska – Serafin (Rzeszów),

Justyna Kozłowska (Kraków) i Mateusz Gwarek (Kielce),

Aleksandra Syska (Kielce) i Natalia Kukuła (Częstochowa),

którzy prezentowali mowy w kazusach karnych oraz cywilnych wylosowanych
w Krakowie dnia 13 września br.

Przemówienia oceniało Jury w składzie:

  1. adw. Paweł Gieras – Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Krakowie
  2. adw. Marcin Karpiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie
  3. adw. Jerzy Zięba – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
  4. adw. Marcin Cichulski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
  5. Przemysław Firek – śpiewak, menadżer kultury, Prezes Instytutu Promocji Kultury Polskiej

Ogłaszając werdykt Przewodniczący Jury z zadowoleniem podkreślił, że poziom wystąpień był bardzo wysoki, a wyłonienie laureatów nie było łatwym zadaniem.

Jury wytypowało następujących laureatów:

  • I miejsce - apl. adw. Justyna Kozłowska,
  • II miejsce - apl. adw. Łukasz Duśko,
  • III miejsce ex aequo - apl. adw. Natalia Sońska – Serafin oraz
    apl. adw. Aleksandra Syska

Do udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zostali zakwalifikowani laureaci I oraz II miejsca, w oparciu o § 16 Regulaminu, tj. aplikanci adwokaccy Justyna Kozłowska oraz Łukasz Duśko.

Serdeczne gratulacje dla Pani apl. adw. Natalii Sońskiej – Serafin składa Dziekan wraz
z całą ORA w Rzeszowie.