Informacja dla aplikantów adwokackich w sprawie opłat za aplikację adwokacką w 2019 r.

 

  1. Opłata za aplikację adwokacką za rok szkoleniowy 2019 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r.) jest równa 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego i wynosi 5.850 zł

 

  1. Opłata rozłożona jest na 2 raty:          
  • I rata – 2.925 zł  - termin płatności upływa z dniem 31 stycznia  2019 r. 
  • II rata – 2.925 zł – termin płatności upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

 

  1. Wpłaty za aplikację będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe ORA:

Nr konta:

PKO BP I o / Rzeszów

34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

 

  1. Zgromadzenie Izby uchwałą nr 4 / 2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.  ustaliło wysokość składki rocznej na potrzeby Izby od aplikantów adwokackich, zgodnie z par. 30 pkt. 4 Regulaminu aplikacji adwokackiej, na kwotę 240 zł - płatnej w miesięcznych ratach po 20 zł. Składka należna jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant rozpoczął aplikację do dnia złożenia ślubowania adwokackiego lub do dnia skreślenia z listy aplikantów.