LISTA STAROSTÓW APLIKANTÓW W 2018 R.

 

I ROK

Grupa Ia
1. Karol Grześkiewicz – 519 122 984, e-mail: karolgrzeskiewicz@interia.pl
2. Monika Moskal – 609 744 265, e-mail: monika.moskal@poczta.onet.pl 

Grupa Ib
1. Joanna Trojanowska – 668 417 179, e-mail: joanna.t@opoczta.pl
2. Kamil Stępień – 787 072 003, e-mail: kamilstepien22@gmail.com

 

II ROK

Grupa IIa
1. Patryk Celek – 601 541 888, e-mail: patryk.celek@gmail.com 
2. Aneta Golenia – 697 963 596, e-mail: anetagolenia@interia.eu

Grupa IIb
1. Maciej Pejas – 608 256 840, e-mail: macpej1@gmail.com
2. Magdalena Wiśniewska – 697 533 664, e-mail: mwisniewska92@gmail.com

 

III ROK

1. Izabela Szmidt  – 667 092 077, e-mail: izabellasz@poczta.onet.pl  
2. Nicola Korytko – 600 486 991,  e-mail: nicolak@onet.eu