Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Aleksandra Brzyska

Wykonujący zawód
Rzeszów
Data wpisu na listę adwokatów
2017-06-08
Nr wpisu
RZE/Adw/987
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 21 / 1
35-025 Rzeszów
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 21 / 1
35-025 Rzeszów
aleksandrabrzyska331@gmail.com