Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Andrzej Brzeziński

Wykonujący zawód
Mielec
Data wpisu na listę adwokatów
2005-03-02
Nr wpisu
RZE/Adw/222
Stary nr wpisu
Os. adw. 26/04
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
al. Niepodległości 14 / 32
39-300 Mielec
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
al. Niepodległości 14 / 32
39-300 Mielec
andrzej.brzezinski@adwokatura.pl