Znajdź adwokata
Nazwisko adwokata, imię, nr wpisu, miejscowość ...
Status

Małgorzata Brezdeń

Wykonujący zawód
Sandomierz
Data wpisu na listę adwokatów
2016-05-31
Nr wpisu
RZE/Adw/891
Adres do korespondencji
Kancelaria Adwokacka
ul. Adama Mickiewicza 15
27-600 Sandomierz
Miejsce wykonywania zawodu
Kancelaria Adwokacka
ul. Adama Mickiewicza 15
27-600 Sandomierz
kancelariabrezden@gmail.com